Virtuální pacient.

Vpacient (VP) je interaktivní počítačová simulace reálné klinické situace nebo případu, která je vytvořena za účelem vzdělávání v lékařských a zdravotnických oborech. Jedná se o výukovou modalitu, která je často nasazována pro podporu nácviku dovedností, jako jsou klinické rozhodování a kritické myšlení. VP jsou občas zaměňovány za pacientské trenažéry (tzn. hardwarové makety pacientů disponujících fyziologickým modelem), které jsou obvykle k vidění a užitku v komplexních simulačních centrech, a to k nácviku dovedností důležitých pro urgentní a intenzivní medicínu. Korektní vnímání VP směřuje spíše k softwaru, který formou orientovaného grafu (viz obrázky) provází uživatele reálnou klinickou situací (např. konkrétní kazuistikou), předkládá mu problémy či otázky a dává zpětnou vazbu ke zvolenému řešení, a to při volbě správných i chybných odpovědí.

Virtuální pacient a IBA.

Institut biostatistiky a analýz s.r.o. (IBA) se v rámci svých aktivit zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, organizaci a management klinických studií a zdravotnických registrů. Na tuto hlavní aktivitu navazují i další nabízené a poskytované služby, a to včetně tvorby a provozu edukačních a komunikačních IT platforem mj. i s využitím virtuálních pacientů.

Část níže uvedených referenčních zakázek realizoval tým lidí, kteří dnes tvoří IBA s.r.o., ještě pod hlavičkou Masarykovy univerzity na tamní lékařské fakultě. Při nedávném zřízení spin-off společnosti Masarykovy univerzity se počítalo s převodem tohoto know-how na nový subjekt – IBA s.r.o. – s cílem tyto aktivity dále rozvíjet a komercionalizovat.

Referenční projekty.

VP a karcinom ledviny – ca-ledviny.cz

Edukační portál, který představuje sérii virtuálních pacientů vytvořených pro publikum celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to zejména v oborech onkologie a urologie. Jedná se o kazuistiky s lineárním průchodem s dodanými fakultativními otázkami a generátorem skóre, které přibližuje virtuální pacienty do oblasti tzv. vážných her.

Widening Access to Virtual Educational Scenarios – wavesnetwork.eu

Interaktivní virtuální scénáře (VS) a výuka postavená na simulacích (Scenario-Based Learning; SBL) jsou v mnoha komunitách pedagogů považovány za efektivní nástroje pro rozvíjení kritického myšlení i pro školení dovedností a pracovních kompetencí. Jedná se však pro učitele o náročné metody, které často nezapadají do zaběhnutých platforem, a to z technického nebo i z pedagogického hlediska. Projekt WAVES (2015-2018) se snaží využít know-how partnerů z akademické a komerční sféry tak, aby byly metody SBL a VS dostupnější pro širokou škálu profesí. Vývoj v rámci projektu směřuje k možnostem vkládat aktivity SBL přímo do výukových platforem a dále k masivním otevřeným online kurzům (MOOCs).

Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS – croesus.eu

Projekt CROESUS převedl (2014-2015) know-how o využití virtuálních pacientů v pregraduální výuce lékařských oborů do regionu Česka a Slovenska, představil tyto aktivity vzdělávací síti MEFANET. Spojil virtuální pacienty s didaktickou metodou problémového učení (PBL – problem-based learning) a posunul tradiční způsoby medicínského vzdělávání a klinickou část učebního procesu z klasických učeben směrem k aktivnímu učení.

Edukační portál akutní medicíny – akutne.cz

Dlouhodobá společná aktivita pedagogů, studentů a IT specialistů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se rozvinula do podoby edukačního portálu s rozsáhlou databází interaktivních algoritmů péče o akutní pacienty. Všechny případy (řádově desítky) jsou odborně recenzované, mají dvě jazykové verze (cs/sk, en) a využívají se pro samostudium i kontaktní výuku.

Těžká sepse a septický šok – sepsis-q.cz

Projekty EPOSS a Sepsis-Q byly (2011-2015) zaměřeny na sledování kvality intenzivní zdravotní péče oblasti terapie sepse, a to především u těžké sepse a septického šoku. V rámci těchto projektů vzniklo mj. 7 edukačních klinických scénářů vykazujících rysy virtuálních pacientů.

Kontakty

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Poštovská; 68/3, 602 00 Brno, Česká republika

Web: www.biostatistika.cz

E-mail: schwarz@biostatistika.cz

Telefon: (+420) 604 996 753

Dotazy a podněty