Zdravá data

Virtuální pacient představuje interaktivní počítačovou simulaci reálné klinické situace nebo celého případu určenou ke vzdělávání v lékařských a zdravotnických oborech.

více

illustration
background

Co jsou virtuální pacienti?

Virtuální pacienti představují vážné hry, které úspěšně doplňují tradiční formy vzdělávání. Jedná se o gamifikaci usnadňující rozvoj specifických dovedností, jako je klinické uvažování, rozhodování a kritické myšlení.

Integrace těchto počítačových simulací do procesu učení byla studenty i pedagogy opakovaně shledána jako velmi prospěšná.

illustration
illustration
background

Virtuální pacientipro celoživotní vzdělávání

Interaktivní učení

Okamžitá zpětná vazba k učiněným rozhodnutím

Anonymizované případy

Obrazová a laboratorní data

Odkazy na zdroje založené na důkazech

Edukační projekty

Virtuální pacienti s leukémií

Projekt Leukemik.cz představuje sérii virtuálních pacientů – interaktivních kazuistik, které umožňují procházet diagnosticko-terapeutické postupy u chronické myeloidní leukemie a akutní lymfoblastické leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem. Ačkoli největší uplatnění se předpokládá především u hematoonkologů, tato edukační IT platforma se může stát zajímavým zdrojem informací i pro specialisty v dalších lékařských oborech.

leukemik.cz

Karcinom ledviny a virtuální pacienti

Projekt CA-LEDVINY.CZ představuje sérii virtuálních pacientů s karcinomem ledviny. Vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to zejména v oborech onkologie a urologie. Jedná se o kazuistiky s lineárním průchodem s dodanými fakultativními otázkami a generátorem skóre, které přibližuje virtuální pacienty do oblasti tzv. vážných her.

ca-ledviny.cz

Widening Access to Virtual Educational Scenarios

Projekt znalostní aliance WAVES financovaný Evropskou unií (2016-2018) zpřístupnil učení založené na virtuálních scénářích široké řadě dalších profesí mimo medicínu. Projekt zjednodušil přístup k virtuálním scénářům a virtuálním pacientům (VP) pomocí integrace systémů pro poskytování VP a systému pro management výuky. Projekt také vytvořil velmi populární MOOC (Massive Open Online Course), který vyvolal tolik zájmu, že ho absolvovalo více než 4000 pedagogů.

wavesnetwork.eu

Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS

Projekt CROESUS financovaný Evropskou unií (2014-2015) přivedl know-how o využití virtuálních pacientů v pregraduální výuce lékařských oborů do regionu Česka a Slovenska a představil tyto aktivity vzdělávací síti MEFANET. Projekt integroval virtuální pacienty s didaktickou metodou problémového učení (PBL – problem-based learning) a posunul tradiční způsoby medicínského vzdělávání - zejména klinickou komponentu - z klasických učeben a poslucháren směrem k aktivnímu učení a tvůrčímu myšlení.

croesus.eu

Edukační portál akutní medicíny

Dlouhodobá společná aktivita pedagogů, studentů a IT specialistů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se rozvinula do podoby edukačního portálu s rozsáhlou databází interaktivních algoritmů péče o akutní pacienty. Všechny případy jsou odborně recenzované, mají dvě jazykové verze a využívají se pro samostudium i kontaktní výuku.

akutne.cz

Těžká sepse a septický šok

Projekty EPOSS a Sepsis-Q (2011-2015) byly zaměřeny na sledování kvality intenzivní zdravotní péče oblasti terapie sepse, a to především u těžké sepse a septického šoku. V rámci těchto projektů vzniklo mj. 7 edukačních klinických scénářů vykazujících rysy virtuálních pacientů.

sepsis-q.cz

O nás

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA) je spin-off společnost Masarykovy univerzity založená za účelem přenosu výsledků výzkumu a vývoje z akademické sféry do aplikace ve společnosti.

Před více než 15 lety se ještě jako akademický celek začal IBA věnovat projektům klinického výzkumu a stal se nepostradatelným partnerem lékařských odborných společností, farmaceutických a biotechnologických společností a také akademických výzkumných týmů. Firma se zaměřuje především na správu a analýzu dat v projektech klinického výzkumu, na real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií – zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů. Tato hlavní aktivita je doplněna dalšími službami, jako jsou podpora market access, analýzy nákladové efektivity, farmakovigilance a vývoj softwarové platformy pro registraci dat a pro virtuální pacienty.

Naší vizí jsou ZDRAVÁ DATA. Naplňujeme ji následujícími čtyřmi misemi:

  • Poskytovat spolehlivé služby managementu dat v oblasti zdravotnictví a life sciences.
  • Provádět srozumitelnou analýzu dat umožňující lepší rozhodování.
  • Inovovat IT řešení pro intuitivní a bezpečné uživatelské prostředí.
  • Budovat silnou reputaci u vědců a zdravotníků.

Více informací o nás na www.biostatistika.cz