Zdravá data

Virtuální pacient představuje interaktivní počítačovou simulaci reálné klinické situace nebo celého případu určenou ke vzdělávání v lékařských a zdravotnických oborech.

více

illustration
background

Co jsou virtuální pacienti?

Virtuální pacienti představují vážné hry, které úspěšně doplňují tradiční formy vzdělávání. Jedná se o gamifikaci usnadňující rozvoj specifických dovedností, jako je klinické uvažování, rozhodování a kritické myšlení.

Integrace těchto počítačových simulací do procesu učení byla studenty i pedagogy opakovaně shledána jako velmi prospěšná.

demo ukázka

illustration
illustration
background

Virtuální pacientipro celoživotní vzdělávání

Interaktivní učení

Okamžitá zpětná vazba k učiněným rozhodnutím

Anonymizované případy

Obrazová a laboratorní data

Odkazy na zdroje založené na důkazech

Edukační projekty

RCC-VP.com

Projekt RCC-VP.com představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem ledviny. Přestože cílovou skupinou této mezinárodní vzdělávací platformy jsou zejména onkologové a urologové, jedná se o cenný zdroj i pro specialisty jiných lékařských oborů v rámci procesu celoživotního vzdělávání.

rcc-vp.com

LAURIE

LAURIE je mezinárodní vzdělávací projekt prezentující soubor virtuálních pacientů, kteří trpí schizofrenií. Jednotlivé kazuistiky jsou na jedné straně inspirovány skutečnými případy pacientů a na straně druhé jde o imaginární interaktivní příběhy. Projekt zapojil odborníky z 6 zemí (Česká republika, Španělsko, Itálie, Rusko, Bulharsko, Slovensko), pod jejichž vedením vzniklo celkem 11 unikátních kazuistik. Jednotlivé kazuistiky byly pro lepší dostupnost odborníkům, přeloženy do 7 jazyků (angličtina, čeština, španělština, italština, ruština, slovenština, bulharština).

laurie-project.com

VINCI-PROJECT.cz

Český projekt VINCI PROJECT vznikl v roce 2022 a představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů z oblastí kardiologie a diabetologie. Vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to zejména v oborech interního lékařství, kardiologie, diabetologie, nefrologie a neurologie.

vinci-project.cz

HCC-VP.com

Projekt HCC-VP.COM je zaměřen na scénáře virtuálních pacientů s hepatocelulárním karcinomem. Mezinárodní interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen za účelem celoživotního vzdělávání lékařů především v oborech onkologie a hepatogastroenterologie a jeho cílem je rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování, rozhodování a kritického myšlení.

hcc-vp.com

Edukační portál akutní medicíny

Dlouhodobá společná aktivita pedagogů, studentů a IT specialistů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se rozvinula do podoby edukačního portálu s rozsáhlou databází interaktivních algoritmů péče o akutní pacienty. Všechny případy jsou odborně recenzované, mají dvě jazykové verze a využívají se pro samostudium i kontaktní výuku.

akutne.cz

Widening Access to Virtual Educational Scenarios

Projekt znalostní aliance WAVES financovaný Evropskou unií (2016-2018) zpřístupnil učení založené na virtuálních scénářích široké řadě dalších profesí mimo medicínu. Projekt zjednodušil přístup k virtuálním scénářům a virtuálním pacientům (VP) pomocí integrace systémů pro poskytování VP a systému pro management výuky. Projekt také vytvořil velmi populární MOOC (Massive Open Online Course), který vyvolal tolik zájmu, že ho absolvovalo více než 4000 pedagogů.

wavesnetwork.eu

O nás

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA) je spin-off společnost Masarykovy univerzity založená za účelem přenosu výsledků výzkumu a vývoje z akademické sféry do aplikace ve společnosti.

Před více než 15 lety se ještě jako akademický celek začal IBA věnovat projektům klinického výzkumu a stal se nepostradatelným partnerem lékařských odborných společností, farmaceutických a biotechnologických společností a také akademických výzkumných týmů. Firma se zaměřuje především na správu a analýzu dat v projektech klinického výzkumu, na real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií – zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů. Tato hlavní aktivita je doplněna dalšími službami, jako jsou podpora market access, analýzy nákladové efektivity, farmakovigilance a vývoj softwarové platformy pro registraci dat a pro virtuální pacienty.

Naší vizí jsou ZDRAVÁ DATA. Naplňujeme ji následujícími čtyřmi misemi:

  • Poskytovat spolehlivé služby managementu dat v oblasti zdravotnictví a life sciences.
  • Provádět srozumitelnou analýzu dat umožňující lepší rozhodování.
  • Inovovat IT řešení pro intuitivní a bezpečné uživatelské prostředí.
  • Budovat silnou reputaci u vědců a zdravotníků.

Více informací o nás na www.biostatistika.cz